Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Správní odbor (SPO)

Činnost:

 

Útvar plní úkoly legislativní a normativní povahy týkající se AV ČR jako celku, zajišťuje styk  s orgány státní správy a činnost Akademického sněmu, Akademické rady a dalších orgánů a  poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 589, 395
E-mail: kuglerova@kav.cas.cz
   
 

JUDr. Beatrix Kuglerová, LL.M, ředitelka odboru, zajišťuje styk s orgány státní správy a úkoly legislativní a normativní povahy, agendu Akademického sněmu a poskytování informací podle  zákona č.106/1999 Sb., 2. zástupkyně ředitelky KAV

  Mgr. Zuzana Wolfová Krahulcová, zástupkyně ředitelky odboru, právní agenda, agenda interních norem a předpisů AV ČR, evidence smluv, agenda zřizovacích listin pracovišť Akademie a rejstříku veřejných výzkumných institucí
  Ivana Hamplová, asistentka ředitelky odboru
  Mgr. Hana Krešlová, tajemnice Akademické rady AV ČR
  JUDr. Gabriela Mrštná, právní agenda, uzavírání smluv a evidence smluv
  Jana Klečáková, asistentka vybraných členů Akademické rady
  Linda Kovaříková, agenda doktorských studijních programů v biomedicíně
  Ivana Svobodová, agenda Komise pro spolupráci  s vědeckými společnostmi
  Mgr. Katarína Timková, právní agenda, koordinátorka správních činností, agenda spolupráce AV ČR a pracovišť AV ČR s vysokými školami
  Renáta Vacková, agenda Ediční rady a cen a poct udělovaných v AV ČR, agenda Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR