Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát vědní oblasti věd o živé přírodě a chemických věd (SOV II.)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu místopředsedy AV ČR; koordinační, vědecko-organizační a administrativní činnost pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 210
E-mail: lifesci@kav.cas.cz
     
Personální složení: Ing. Zdena Tejkalová, tajemnice
  Anna Šimková, asistentka, administrativní agenda medailí, agenda meziresortních připomínkových řízení