Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát ředitelky (SŘ)

Činnost: Útvar zajišťuje asistentské, organizační a administrativní práce pro ředitele Kanceláře AV ČR a plní funkci administrátora v systému elektronické spisové služby Kanceláře AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 318
E-mail: laskova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Irena Lášková, asistentka ředitele KAV ČR
  Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc., samostatný odborný referent
  Mgr. et Mgr. Zita Chmelíčková, pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Ing. Jindřich Sojka, agenda BOZP a krizového řízení