Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát předsedkyně AV ČR (SP)

Činnost:

Útvar spravuje agendu předsedkyně AV ČR; zajišťuje administrativní, organizační a asistentské činnosti pro předsedkyni AV ČR, zprostředkovává kontakty s předsedkyní AV ČR, plní funkci administrátora v systému elektronické spisové služby KAV.

  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 224 229 610
Fax: 224 240 512
E-mail: predsedkyne@kav.cas.cz   
   
Personální složení: Ing. Alena Karafiátová, vedoucí sekretariátu předsedkyně AV ČR
  Ing. Pavol Ihnát, tajemník předsedkyně AV ČR
  Jana Hájková, asistentka