Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát vědní oblasti věd o neživé přírodě (SOV I.)

Činnost: Útvar vyřizuje agendu místopředsedy AV ČR; zajišťuje koordinační, vědecko-organizační a administrativní činnosti pro oblast věd o neživé přírodě.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 218
E-mail: natsci@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Iva Raitermanová, tajemnice