Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariát vědní oblasti humanitních a společenských věd (SOV III.)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu místopředsedy AV ČR; koordinaci činnosti pracovišť z oblasti věd humanitních a společenských a informace o nich; metodické pokyny; zprostředkování kontaktů.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 314
E-mail: humansci@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Alice Stará, tajemnice
  Irena Proroková, asistentka
  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., poradce AR AV ČR