Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení účetnictví

Činnost: Útvar zajišťuje metodiku účetnictví a hospodaření s majetkem, hospodaření Kanceláře AV podle rozpočtu.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 298
E-mail:  pavelkova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Dana Pavelková, vedoucí oddělení účetnictví, zástupkyně ředitelky EO
  Marie Větrovská, bezhotovostní agenda, správa majetku
  Miroslava Zadražilová, hotovostní agenda