Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení financování a rozpočtu

Činnost: Útvar zajišťuje metodické řízení a koordinaci rozpočtového procesu na pracovištích AV ČR, poskytuje investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím ČNB v souladu se systémem IISSP.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 387
E-mail: skorpikova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Jana Škorpíková, vedoucí oddělení financování a rozpočtu
  Jana Vojtková, agenda investičních výdajů
  Monika Kleinová, agenda neinvestičních výdajů