Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení ekonomiky práce

Činnost: Útvar zajišťuje metodické řízení, usměrňování a vyhodnocování mzdové politiky AV ČR, agendu odměňování ředitelů pracovišť AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 205
E-mail: jirkalovah@kav.cas.cz
   
Personální složení: Helena Jirkalová, vedoucí oddělení ekonomiky práce, mzdová agenda
  Eva Kabíčková, personální agenda