Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu spojenou s administrací interních programů a dalších nástrojů pro cílenou podporu pracovišť AV ČR a agendu  spojenou s hodnocením výsledků  výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení pro hodnocení
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 407
E-mail: hornicek@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ředitel odboru, 1. zástupce ředitelky KAV
  Daniela Petrůvová, asistentka ředitele odboru
  Mgr. Ludmila Hálová, agenda Akademické prémie - Praemium Academiae, agenda Strategie AV 21
 

Kateřina Křížová, tajemnice Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, agenda  prémie Otto Wichterleho, agenda Fellowshipu Josefa Dobrovského

  Gabriela Moldrzyková, tajemnice Rady pro nákladné přístroje, tajemnice komise prémie Lumina quaeruntur, agenda Fellowshipu J. E. Purkyně
  Mgr. Jana Teplá, Ph.D., tajemnice Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR, tajemnice Komise programu podpory perspektivních lidských zdrojů