Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu dotačního řízení - podpory excelence a dalších nástrojů pro cílenou podporu pracovišť AV ČR. Dále agendu spojenou s hodnocením výsledků výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR, výkaznictvím a hodnocením vědeckého výkonu a agendu spolupráce AV ČR s univerzitními subjekty a vysokými školami.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení podpory excelence (OPE)
  Oddělení hodnocení a podpory vědy  (OHPV)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: +420 221 403 407
E-mail: hornicek@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Leoš Horníček, Ph.D.,
ředitel odboru, 1. zástupce ředitelky KAV
Hornicek-OPV.jpg
  Mgr. Jarmila Tiosavljevičová,
zástupkyně ředitele odboru, vedoucí Oddělení hodnocení a podpory vědy
 
  Daniela Petrůvová,
samostatná odborná referentka
 
  Kateřina Křížová,
samostatná odborná referentka
 
  Gabriela Moldrzyková,
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Lucie Staňová,
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Leona Pejcharová,
vedoucí Oddělení podpory excelence
 
 

Ing. Zdena Tejkalová, 
samostatná odborná referentka

 
  Mgr. Jana Teplá, Ph.D.,
samostatná odborná referentka