Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu spojenou s administrací interních programů a dalších nástrojů pro cílenou podporu pracovišť AV ČR a agendu  spojenou s hodnocením výsledků  výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 407
E-mail: hornicek@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ředitel odboru
  Alena Černá, zástupkyně ředitele odboru, tajemnice Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR
  Mgr. Ludmila Hálová, agenda Akademické prémie - Praemium Academiae, agenda Strategie AV 21
  Ing. Pavel Jungmann, tajemník Komise programu podpory perspektivních lidských zdrojů
 

Kateřina Křížová, tajemnice Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, agenda  prémie Otto Wichterleho, agenda Fellowshipu Josefa Dobrovského

  Gabriela Moldrzyková, tajemnice Rady pro nákladné přístroje, agenda Fellowshipu J. E. Purkyně
  Daniela Petrůvová, asistentka ředitele odboru
  Mgr. Jarmila Tiosavljevičová, tajemnice Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR