Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)

   
Činnost: Útvar realizuje koncepci mezinárodní spolupráce AV ČR; podporuje integrace AV ČR do Evropského výzkumného prostoru a do mezinárodních výzkumných aktivit; zajišťuje spolupráci AV ČR  s mezinárodními výzkumnými organizacemi včetně závazků vyplývajících z meziakademických a mezivládních dohod o vědecké spolupráci se zahraničím.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 280, 221 403 267
Fax: 221 403 476
E-mail: rachacova@kav.cas.czbarchankova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Karolína Rachačová, M.A., ředitelka odboru, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Julie Smilnická, zástupkyně ředitelky odboru, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Bc. Pavla Barchánková, vedoucí sekretariátu odboru
  RNDr. Jan Hrušák, CSc., konzultant  Akademické rady AV ČR v otázkách kohezní politiky EU a přípravy strukturálních fondů pro období 2014-2020
  Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová, mezinárodní bilaterální spolupráce
  JUDr. Katarína Mocková, mezinárodní bilaterální spolupráce, kongresová agenda, Visegrádská skupina akademií věd
  Mgr. Danuše Pazourková, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Petra Bezecná, mezinárodní bilaterální spolupráce
  PhDr. Klára Šámalová, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Helena Štefanová, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Renáta Štursová, agenda zahraničních cest
  Mgr. Jana Trnková, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Lyudmyla Tysyachna, mezinárodní bilaterální spolupráce