Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)

   
Činnost: Útvar realizuje koncepci mezinárodní spolupráce AV ČR; podporuje integrace AV ČR do Evropského výzkumného prostoru a do mezinárodních výzkumných aktivit; zajišťuje spolupráci AV ČR  s mezinárodními výzkumnými organizacemi včetně závazků vyplývajících z meziakademických a mezivládních dohod o vědecké spolupráci se zahraničím.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 280, 221 403 267
Fax: 221 403 476
E-mail: rachacova@kav.cas.czbarchankova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Karolína Rachačová, M.A., ředitelka odboru, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Bc. Pavla Barchánková, vedoucí sekretariátu odboru
  RNDr. Jan Hrušák, CSc., konzultant  Akademické rady AV ČR v otázkách kohezní politiky EU a přípravy strukturálních fondů pro období 2014-2020
  Mgr. Jana Lokajíčková, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Adéla Stinková, tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, kohezní politika EU
  Mgr. Danuše Pazourková, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Mgr. Petra Revická, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Bc. Julie Smilnická, mezinárodní bilaterální spolupráce
  Renáta Štursová, agenda zahraničních cest