Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mediální komunikace (OMK)

Činnost: Útvar zajišťuje mediální podporu předsedkyně AV ČR a dalších orgánů AV ČR, poskytuje poradenství pracovištím AV ČR v oblasti mediální komunikace, podílí se na budování pozitivního vnímaní AV ČR širokou veřejností.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 423
E-mail: martinek@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Jan Martinek, ředitel odboru
  Mgr. Alice Horáčková, redaktorka
  Mgr. Milan Pohl, redaktor, editor webových stránek AV ČR
  PhDr. Markéta Růžičková, pracovnice pro styk s veřejností