Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ekonomický odbor (EO)

Činnost: Útvar zajišťuje kompletní rozpočtovou, účetní, personální a mzdovou agendu AV ČR, spravuje agendu předsedy Ekonomické rady.
   Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení financování a rozpočtu
  Oddělení ekonomiky práce
  Oddělení účetnictví
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
Telefon: 221 403 391
E-mail: jerabkova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Jana Jeřábková, ředitelka odboru
  Ing. Michaela Řezáčová, tajemnice Ekonomické rady
  Ing. Libuše Velichová, tajemnice Ekonomické rady
  Alena Marejková, asistentka
  Mgr. Martina Svobodová, tajemnice Majetkové komise
  Ing. Jiří Čulík, ekonom - rozpočtář KAV ČR
  Ing. Vojtěch Prosecký, konzultant AR AV ČR
  Ing. Petr Plesnivý, metodik