Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekretariáty vědních oblastí (SOV I, II, III)

V rámci své působnosti zejména:
 
 1. zajišťují tajemnické, asistentské a administrativní práce pro příslušného místopředsedu Akademie, operativní agendu a další úkoly vyplývající pro příslušnou vědní oblast,
 2. podle pokynů příslušného místopředsedy se podílejí zejména na
  a) zpracování analytických a informativních materiálů pro orgány Akademie,
  b) zpracování návrhů týkajících se změn ve struktuře pracovišť Akademie,
  c) zpracování podkladů týkajících se koncepce a hodnocení rozvoje výzkumu a vývoje, mezinárodní vědecké spolupráce a vyjádření Akademie k materiálům, které jí byly zaslány v rámci meziresortního připomínkového řízení,
  d) přípravě dohod o zřízení a provozování společných pracovišť s mimoakademickými subjekty,
  e) zajištění posuzování návrhů na ocenění pracovníků,
  f) přípravě návrhu rozpisu rozpočtu Akademie na pracoviště,
  g) zpracování výroční zprávy o činnosti Akademie,
  h) přípravě návrhů na složení pomocných orgánů Akademické rady a jejich obměn,
  i) přípravě podkladů týkajících se jmenování ředitelů pracovišť Akademie,
  j) přípravě podkladů pro udělování odměn ředitelům, předsedům a členům Rad pracovišť Akademie,
  k) přípravě podkladů pro jmenování a obměny Dozorčích rad pracovišť Akademie, sledují jejich činnost, navrhují opatření k jejich zprávám a upozorněním a připravují podklady pro hodnocení jejich činnosti a pro odměňování jejich předsedů a ostatních členů,
 3. působí jako konzultační místa pro pracoviště Akademie z příslušné vědní oblasti,
 4. evidují pokyny a úkoly dané příslušným místopředsedou, v případě potřeby koordinují jejich zajišťování a kontrolují jejich včasné a řádné splnění,
 5. zajišťují agendu členských příspěvků za kolektivní členství pracovišť Akademie ČR v mezinárodních organizacích,
 6. zajišťují agendu cen, medailí a dalších poct a podpor AV ČR včetně přípravy podkladů pro příslušné komise a poroty a výsledných návrhů pro Akademickou radu.
 
  
Specifická činnost jednotlivých sekretariátů dále zahrnuje:
 
SOV I
SOV II
 • administrativní zajištění mezirezortních připomínkových řízení a agendy medailí.
SOV III