Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mediální komunikace (OMK)


V rámci své působnosti zejména:

 1. vytváří a realizuje dlouhodobou koncepci vnější a vnitřní komunikace AV ČR,
 2. udržuje a rozvíjí spolupráci se zástupci médií,
 3. aktivně vyhledává témata k medializaci,
 4. redakčně spravuje, vytváří a edituje obsah webových stránek AV ČR,
 5. vydává tiskové zprávy AV ČR,
 6. vydává a medializuje tiskové zprávy pracovišť AV ČR na základě jejich podkladů,
 7. organizuje tiskové konference AV ČR, předávání ocenění, diskusní fóra a další akce pro média v budově AV ČR a vile Lanna,
 8. poskytuje poradenství pracovištím AV ČR při prezentaci výsledků jejich výzkumu,
 9. vyhledává popularizátory vědy z řad pracovníků AV ČR,
 10. usiluje o prezentaci výsledků výzkumu a úspěchů AV ČR v mezinárodním měřítku,
 11. je iniciátorem platformy pro společensko-vědní odborný servis – využití analytického potenciálu AV pro poradenství a expertní zázemí vlády, Parlamentu ČR, zabezpečuje medializaci výsledků této činnosti.