Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

ODDĚLENÍ EKONOMIKY PRÁCE:
 
 
  1. Zabezpečuje veškerou personální a administrativní práci související s pracovními poměry a dohodami konanými mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) vč. poradenské činnosti v oblasti pracovně právní a důchodového zabezpečení pro zaměstnance Akademie - Kanceláře, zajišťuje styk s příslušnými úřady,
  2. sleduje plnění závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace v Akademii – Kanceláři,
  3. koordinuje a metodicky usměrňuje výpočet, výplaty a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům Akademie - Kanceláře, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na zdravotní a sociální pojištění,
  4. provádí rozbory a analýzy vývoje mzdových nákladů pracovišť Akademie, rozbor vývoje počtu zaměstnanců a struktury mezd dle jednotlivých zdrojů,
  5. komplexně zajišťuje mzdovou agendu ředitelů pracovišť Akademie; vede evidenci jejich osobních dotazníků, jmenovacích dekretů a veškerých podkladů potřebných pro jmenování ředitelů, změn mezd a agendu mimořádných odměn ředitelů,
  6. zajišťuje administrativní činnosti související s výplatami odměn, cen a prémií udělených organy Akademie věd,
  7. eviduje a koordinuje systém vzdělávání pracovníků Kanceláře.